Well done Ryan Giggs

Although I don’t support Man Utd. I do follow Ryan Giggs. For me he’s always been up there with the best – year after year. It seems he’s always been around . He’s only 36. Young for a Welshman but old for a Premier League player apparently. He scored his 150th goal for United last night. The way he’s playing at the moment he’ll be up there till he’s 40 at least. Perhaps he’ll then consider retiring from United and concentrating on Wales again. Is it possible to be player manager of a national side I wonder!?!

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Wales | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ryder Cup – blwyddyn i fynd

Ar fore ddigon oer, ond braf yma yng Nghasnewydd rydym yn gobeithio bydd y tywydd cyn gystal a hyn  flwyddyn i rwan pan ddaw y  syrcas i’r dre. Dim ond ryw dafliad carreg o gwrs y Gwpan Ryder mae ein swyddfa ac y bore ma mae’r tarth oddi ar yr afon Wysg, sydd yn achosi problemau i’r golffwyr yn fuan yn y bore, wedi codi ac mae’n ddiwrnod delfrydol am gem o golff.

Gobeithio wir fydd yr M4 drwy Gasnewydd ac am gyfeiriad Gaerdydd wedi ei sortio mewn pryd. Ar y funud mae’r sefyllfa’n warthus. Ar ben hynny mae rhywun wedi meddwl bod rhoi rhyw wyth camera cyflymder bob ffordd ar y darn yma o’r lon yn syniad da. Ploncyr go iawn. Ffordd o hel dipyn o bres mae’n siwr. Dyw o ddim byd i wneud hefo diogelwch – mae hynny’n ben dant.

Ond yn ol at y syrcas. Faint o bobol ddaw yma heb weld dim o Gasnewydd, heblaw yr M4 drwy’r dref os gwn i?

Cyhoeddwyd yn Wales | Rhowch sylw

Julia tyrd adref

Rhaid i ni yn Pili Pala longyfarch ein hen ffrindiau yng Ngorllewin Cork am llwyddo i brynu llong fferi ac ail sefydlu y gwasanaeth o Abertawe i Gork. Mae Cwmni cydweithredol twristiaeth Gorllewin Cork wedi llwyddo i godi 7.8 miliwn euro ers mis Chwefror eleni i brynu’r gwch MV Julia, sydd wedi galw yn Abertawe heddiw ar ei ffordd o’r Ffindir i’r Iwerddon. Mae’r cwmni’n gobeithio ail gychwyn y gwasanaeth fferi geir o Cork i Abertawe yn mis Mawrth 2010.

Maent nawr y chwilio am rhyw ddwy filiwn euro arall i redeg y gwch ac os oes gan rhywun ddiddordeb mewn buddsoddi mae’r linc ar ei safle we. Pob Lwc iddynt a gobeithio fydd y Fastnet Line yn lwyddiant ysgubol.

Cyhoeddwyd yn Cork, Ferry, Swansea | Rhowch sylw

Wales defeated England but he don’t care

OK. It was in 1402. But … hey it all counts . It was actually Owain Glyndwr and his men who defeated an English force at Bryn Glas,  Pilleth near Knighton.  However Alun Ffred Jones our Heritage Minister did not think this battlefield was significant enough to save.  It was a great victory for a small force against a larger one and one of the first  longbow battles in Britain.  A Classic battle that saw 800 men die – 600 of them English.

However the minister has now announced plans to put together a register of battlefields in Wales. He’s also publishing a list of priorities for protecting sites of historic significance in Wales. Horse and stable door comes to mind with regards to Bryn Glas battlefield but at least something is being done for the remaining sites.  ” Ninety percent of international visitors staying in Wales visit cultural sites”  Mr Jones states.  If only he’d thought of that before refusing to help preserve and promote Bryn Glas. It Should be a national monument in my opinion.

Cyhoeddwyd yn Wales | Rhowch sylw

Rhodri Morgan to announce his departure?

With Andrew Davies coming out and backing Edwina Hart as the next First Minister I can only summise that Rhodri Morgan is not far off announcing his retirement. I don’t think that Mr Davies would make such pronouncements without the full knowledge and backing of his leader. Could it be that Rhodri Morgan make an announcement this weekend at the Labour part conference and say his fond farewells at the Welsh Labour conference in Swansea in February?

Cyhoeddwyd yn Wales | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Lle mae’r amser yn hedfan

Dwn i ddim lle mae’r amser wedi mynd ond yn bendant mae’n amser maith ers i mi ysgrifennu rhywbeth i’r blog yma. Cywilyddus i ddwued y lleiaf.  Yr esgus yw ein bod wedi bod yn uffernol o brysur yn trefnu teithiau i’r llu o ymwelwyr a deithiodd i Gymru gyda Pili Pala yn 2009. Fe ddaethant o’r Almaen, Ffrainc a Siapan mewn niferoedd da fel grwpiau ac unigolion. Y peth oedd yn plesio fwyaf eu bod i gyd wedi treulio ei gwyliau i gyd yng Nghymru.

Ry’n ni hefyd wedi bod yn brysur yn adeiladu gwefan newydd fydd i’w weld ar ddiwedd yr Hydref.  Rydym wedi chwysu gwaed efo hwn ond yn bendant fydd wedi bod werth y boen.  Rydym yn meddwl ei fod yn arbennig iawn ac yn gwedd newid ffordd mae gwyliau yn cael ei werthu ar-lein yng Nghymru. Ond wrth gwrs mae i fynny i’r ymelwyr i wneud eu meddyliau i fyny am hyna. Beth bynnag rydym yn edrych ymlaen at ddiwrnod lawnsio.  Cadwch lygad allan am www.WalesYourWay.com

Cyhoeddwyd yn Cymraeg, Cymru, Pili Pala, Wales | Rhowch sylw

Pnawn da Cymru – a phawb arall yn y byd sy’n ein nabod

Croeso i’n blog oddiwrth y criw yn Pili Pala cyf.  –  rydym yn fawr obeithio byddwch yn ei fwynhau. Er gymaint yr hoffem sgrifennu y rhain i gyd yn Gymraeg mae’n debyg iawn mae’r “iaith fain” fydd iaith gyntaf y rhan fwyaf o’n darllenwyr felly ymddiheuriadau cyn dechrau am y nifer o “blogs” saesneg fydd yn ymddangos.

Welcome to our blog where we’ll attempt to inform and entertain you as we write about our everyday lives in Wales and share our thoughts on what we think is important (or not) in Wales today.

Cyhoeddwyd yn Cymraeg, Cymru, Pili Pala, Wales | 3 Sylw